Maakt van zelfkennis
je eigendom

Sportmiddelen Q4 Profiles sport

Persoonlijke Trainer & Coach Stijl (DISC) Profiel

Dit vormt de basis voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Het Persoonlijke Stijl Profiel geeft inzicht in de communicatieverschillen tussen mensen, maar vooral ook inzicht in jezelf. Dit profiel beschrijft jouw persoonlijke stijl, jouw specifieke manier van doen. Jouw persoonlijke stijl bepaalt in grote mate hoe jij handelt en reageert in bepaalde situaties. Bij het bepalen hiervan wordt er gekeken naar de zeven onderdelen van het werk als trainer/coach: wat gaat jou van nature gemakkelijk af en welk onderdeel heeft extra aandacht nodig? Met dit inzicht kan jij jezelf en anderen beter begrijpen en jouw persoonlijke effectiviteit aanzienlijk vergroten.

Persoonlijke KeyCard

Dit is een praktische en overzichtelijke weergave van de belangrijkste bevindingen uit het Persoonlijke Stijl Profiel. Hier staat opgesomd wat werkt en wat niet werkt voor jou als trainer/coach. Daarnaast staan er tips voor jouw leidinggevende of collega’s voor de sleutel tot motivatie. Met jouw persoonlijke KeyCard kan jij altijd gemakkelijk en snel terugkijken op jouw stijl en hier je gedrag op aanpassen.

Het Q4 Sport observatieprofiel

Na het verkregen inzicht in jouw persoonlijke manier van trainen en coachen is het van belang om deze kennis toe te passen op en om het veld. Jij moet jouw kennis toepassen op de spelers en daarvoor moet je de spelers observeren. Er is een praktische tool ontwikkeld die jou hierbij ondersteund, het Q4 Sport observatieprofiel. Door een aantal vragen te beantwoorden over de geobserveerde speler wordt duidelijk welke individuele stijlvoorkeuren deze heeft. Hieruit krijg je een uitgebreide analyse van de desbetreffende speler. Jij als trainer/coach kan vervolgens op een gemakkelijke manier het gehele team in kaart brengen, en je krijgt handvaten toegereikt op de volgende gebieden:

  • Hoe jij als trainer/coach het beste met deze speler kan communiceren.
  • Jij krijgt inzicht in hoe de speler zicht gedraagt, hoe hij denkt en wat hij belangrijk vindt in zijn sportomgeving.
  • Tips voor het vinden van de optimale aansluiting en omgang met deze speler.

Q4 Sport DISC teamgrid

Het Q4 Sport DISC teamgrid sluit aan bij het observatieprofiel. Door middel van het observatieprofiel kan het gehele team met de individuele stijlvoorkeuren in kaart gebracht worden. Door iedereen van het team in de teamgrid te plaatsen ontstaat er voor de trainer een duidelijk en overzichtelijk beeld, hiermee ziet hij direct wie welke voorkeursstijl heeft. Zo heeft de trainer/coach een duidelijk overzicht van de communicatiestijlen van alle spelers van het team.

POP-up boekje

 In jouw POP (Persoonlijke Ontwikkel Plan) geven we je nieuwe inzichten, tips en tools die je helpen bij het toepassen van je Persoonlijke Trainer Coach Stijl analyse DISC. Hoe ga je de opgedane kennis omzetten in doelen en het toepassen op en om het veld? In je POP ga je aan de slag met het opdoen van kennis over jouw persoonlijke voorkeursstijl en leer je stap voor stap je te verplaatsen in de behoeften van een ander. Je leert jezelf en de ander beter te begrijpen. Vanuit hier kan je de communicatie afstemmen op de spelers en mensen om je heen, met als doel om te komen tot een optimale (team)prestatie.

De opbouw van het boekje is als volgt:

  • Opdrachten: jouw POP, persoonlijke leerdoelen, de 7 stappen van trainen en coachen.
  • Leerdoelen: planning in tijd.
  • Persoonlijke notities.
  • Jouw verkorte “Persoonlijke Trainer Coach Stijl Analyse DISC”.
  • Naslagwerk, tips en tools voor het gebruik van DISC.

Doe-kaart

Een praktisch hulpmiddel voor de toepassing van de mentale begeleiding op en om het veld. Weergeven per voorkeursstijl wat de speler van u als trainer-coach verwacht. En daarnaast ook tips over wat wel en niet werkt bij de verschillende type spelers.

DIRECT CONTACT

ALS JE MEER WILT WETEN OVER
Q4 PROFILES SPORT