Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Profiles Sport

Doordat je beter bewust bent van wat je doet en hoe je dat doet ben je in staat een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de persoonlijke prestaties en de teamprestaties. Ik zorg dat ik door bewustwording en door persoonlijke ontwikkeling andere stimuleer en dat zorgt voor betere prestaties en meer plezier van mijn spelers.

Wij creëren bewustwording binnen de sportwereld waardoor de persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd en dat zorgt voor betere prestaties en meer plezier binnen de sport.

Cruijff zei ooit: “Voetballen doe je met je hoofd en je gebruikt je benen.”

Door inzicht te geven in de eigen voorkeursstijl, maken wij de trainer/coach beter! Hierbij is het van belang om de volgende drie aspecten uit te lichten:

Zelfkennis

Zelfwaardering

Zelfvertrouwen

Deze drie onderdelen komen tot stand door de trainer/coach bewust te maken van zijn eigen stijl. Dit gebeurt door middel van het Q4 Sport Persoonlijke Trainer Coachstijl (DISC) Profiel. Naast deze theoretische kennis is vooral de toepassing van groot belang welke bestaat uit drie stappen:

  • Gedragsherkenning; het leren herkennen van de verschillende stijlen van de spelers door middel van het observatieprofiel.
  • Gedragstoepassing; door het verkregen inzicht in mijn eigen stijl en de stijl van de speler kan ik op een effectieve manier de speler beter maken.
  • Gedragsbewustzijn; hoe zit ik in elkaar, wat werkt wel en niet voor mij?

Binnen de sportwereld wordt veel aandacht besteed aan techniek, tactiek en fysiek. Naast deze drie aspecten is er nog een vierde aspect, welke vaak wordt vergeten: mentaal. Tegenwoordig is er wel meer interesse om ook dit mentale aspect te gaan toepassen binnen de sport, maar er zijn nog veel vragen over het hoe dit het beste gedaan kan worden. Vanuit deze ontwikkelingen is Q4 Sport opgericht.

Door een juiste manier van communiceren worden de teamprestaties verbeterd en ontstaat er meer plezier op het sportveld. De trainers en coaches leren dat de verschillende type sporters elk op een andere manier benaderd dienen te worden, maar ook dat zij zich op andere manieren uiten. Door inzicht te hebben in deze verschillende karakters en de verschillende manieren van benaderen, zullen zij zich beter voelen dan wanneer iedereen hetzelfde aangesproken wordt.

Q4 Sport gelooft dat de juiste mentale ondersteuning binnen de sport een structurele bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de persoonlijke prestaties en de teamprestaties.