Maakt van zelfkennis
je eigendom

Sport trajecten Q4 Profiles sport

Q4 Sport heeft de praktische oplossing voor het vergroten van de mentale weerbaarheid van de spelers binnen de sport. De totaaloplossing die Q4 Sport aanbiedt voor de integratie van het mentale aspect binnen de sport is gebaseerd op het DISC-model van Dr. William Moulton Marston. Binnen dit model beschrijft hij het mensenlijk gedrag en maakt hij onderscheid in vier temperamenten. Iedereen heeft een combinatie van temperamenten, maar in verschillende mate. Eén temperament zal het sterkst aanwezig zijn en samen met een tweede temperament wordt grotendeels het gedrag bepaald.

Voordat een trainer/coach het mentale aspect kan gaan toepassen op het team, zal eerst de eigen stijl in kaart gebracht worden. Hoe haal je als trainer/coach het beste uit jezelf? Hoe kan je door meer kennis te hebben over jezelf en de spelers tot een optimale (team)prestatie komen? Voor het beantwoorden van deze vragen wordt er gekeken naar de zeven onderdelen van het werk als trainer/coach: voorbereiden, communiceren, uitvoeren, observeren, begeleiden, analyseren en evalueren.

De vervolgstap die daarna van belang is, is de observatie van de spelers. Hiervoor is een praktische tool ontwikkeld, het Q4 Sport observatieprofiel. Door een aantal vragen te beantwoorden over de geobserveerde speler wordt duidelijk welke individuele stijlvoorkeuren de speler heeft. Jij als trainer/coach kan hiermee gemakkelijk het gehele team in kaar brengen en worden er handvatten toegereikt om op een effectieve manier om te gaan met alle spelers uit het team.

Cruijff zei ooit: “Voetballen doe je met je hoofd en je gebruikt je benen.”

De Totaaloplossing via opleiden en begeleiden
Deel 1 – theorie en opleiding

Q4 SPORT PERSOONLIJKE TRAINER COACHSTIJL (DISC) Profiel

Voordat een trainer/coach het mentale aspect kan toepassen op het team, zal eerst de eigen stijl in kaart gebracht worden. Dit gebeurt via de Q4 Persoonlijke trainer coachstijl analyse DISC. Hierbij wordt gekeken naar de zeven onderdelen van het trainen/coachen: voorbereiden, communiceren, uitvoeren, observeren, begeleiden, analyseren en evalueren. Aan de hand van deze informatie zullen ook de kwaliteiten van de trainer/coach verbeteren en niet alleen die van de sporters.

EEN OBSERVATIE VAN HET TEAM

Bij het begeleiden van een team is het niet mogelijk om één werkwijze te hanteren, aangezien elke speler uniek is en een andere aanpak nodig heeft. Voor elke sporter wordt een eigen observatieprofiel gemaakt. Op deze manier ontstaat erin inzicht in de individuele stijlvoorkeuren van de sporters en vanuit daar ontstaat een duidelijk beeld van het team.

Deel 2 – De toepassing en begeleiding

Zodra de basis is gelegd, is het belangrijk dat de trainer/coach leert hoe hij de theorie kan toepassen op het team. Een gecertificeerde Q4 Sport consultant zal zorgen voor de begeleiding van de trainer/coach op en om het veld. Net als leren fietsen dient het toepassen van de mentale ondersteuning veel gedaan en herhaald te worden om het eigen te maken en er alles uit te halen.

Uiteindelijk is het mogelijk dat mensen die het programma van Q4 Sport binnen de vereniging hebben gevolgd, worden opgeleid tot consultants. Zij kunnen dan binnen de vereniging aan de slag gaan om andere trainers en coaches op te leiden.

Extra deel – De organisatie, onze ondersteuning

Om de eerste twee delen van het traject goed te kunnen toepassen, is het belangrijk dat duidelijk is waar de vereniging uiteindelijk naar toe wilt. Wat is haar doel en wat is de beweegreden hierachter? Met het beantwoorden van deze vragen wordt het concreet voor alle belanghebbenden en zorg je ervoor dat iedereen hetzelfde doel nastreeft. Uiteindelijk zorgt dit voor een optimaal resultaat.

Gedurende dit deel wordt er gezamenlijk gekeken naar de benodigde middelen en omstandigheden om de juiste werkomgeving te creëren voor de trainers en coaches. Mochten deze nog niet aanwezig zijn, dan wordt er gezocht naar een oplossing om deze omgeving alsnog te kunnen bieden.

Q4 Sport consultant worden – Wat houdt het in?

Ben jij geïnteresseerd om meer te leren over het mentale aspect binnen de sport, maar vooral om dit daadwerkelijk naar het sportveld te brengen? Dan heb je de mogelijkheid om gecertificeerd Q4 Sport consultant te worden.

Gedurende het opleiden en begeleiden geef je trainers en coaches inzicht in hun persoonlijke trainer coachstijl en het observatieprofiel die gebruik wordt bij het in kaart brengen van de sporters uit het team. Aan de hand van deze informatie begeleidt jij trainers en coaches in het toepassen van de opgedane theorie en inzichten, zodat zij gezamenlijk met het team optimale prestaties leveren. Als Q4 Sport consultant ben je zowel bezig met het opleiden als begeleiden van trainers en coaches om tot het beste resultaat te komen.

De certificering als Q4 Sport consultant is een voorwaarde voor het toepassen van de Q4 Sport middelen. Binnen drie dagen leer je tijdens de trainingen het Q4 Sport persoonlijke trainer coachstijl analyse DISC te begrijpen en toepassen, maar kan je ook de vertaling maken naar de praktische toepassing.

Als Q4 Sport consultant ben je volledig gecertificeerd waardoor je trainingen over het mentale aspect van sport kunt geven aan sportverenigingen en -organisaties. Niet alleen kun je mensen hierin opleiden binnen de sport, maar weet je het ook toe te passen op de businesswereld. Met het certificaat toon je aan dat je kennis hebt over het mentale aspect van de mens en dat is een toevoeging op je werkervaringen en opleidingen.

 

DIRECT CONTACT

ALS JE MEER WILT WETEN OVER
Q4 PROFILES SPORT