Op deze internationale dag van het onderwijs is het interessant om eens te kijken naar DISC en het onderwijs. Hoe wordt daarmee om gegaan? D-stijl We zien dat steeds meer onderwijsinstellingen besluiten om DISC in te passen in de opleidingen. Men staat er tegenwoordig...