Maakt van zelfkennis
je eigendom

Kernwaarden Q4 Profiles sport

Onze drie kernwaarden persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke begeleiding en uw organisatie vormen het fundament van onze ondersteuning. De kernwaarden geven richting aan wat we doen, elke dag weer.

Voor ons is de ontwikkeling van de trainer-coach een belangrijk onderdeel van het Q4 Sport traject. Voordat een trainer-coach het mentale aspect kan toepassen op het team, zal eerst de eigen stijl in kaart gebracht worden. De persoonlijke ontwikkeling wordt bereikt via het Q4 Persoonlijke trainer coachstijl analyse DISC. Zodra de trainer-coach inzicht heeft in zijn eigen manier van trainen-coachen kan hij effectiever samenwerken met al zijn spelers.

Gedurende het gehele traject, van de theorie en opleiding tot de toepassing en begeleiding, wordt de trainer-coach begeleid door een gecertificeerd Q4 Profiles Certified Partner. Om het meeste uit het Q4 Sport traject te halen vinden wij het van groot belang dat de trainer-coach persoonlijk wordt begeleid. De partner zal de trainer-coach persoonlijk begeleiden bij het praktisch toepasbaar maken van de mentale begeleiding.

Op basis van uw wensen en voorkeuren zal er gezocht worden naar een passende certified partner, zodat ook hier de samenwerking optimaal benut wordt.

Naast het opleiden en begeleiden van uw trainers en coaches, staan wij ook klaar voor uw organisatie. Om het traject goed te doorlopen is het van belang dat het duidelijk is waar de vereniging uiteindelijk naar toe wilt. Wat is haar doel en wat is de beweegreden hierachter? Wij zullen samen met u kijken naar de benodigde middelen en omstandigheden voor het creëren van de juiste werkomgeving voor de trainers en coaches.

DIRECT CONTACT

ALS JE MEER WILT WETEN OVER
Q4 PROFILES SPORT