Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Profiles Persoonlijke Stijl (DISC) methodiek binnen het Vitaliteitsvraagstuk

door | sep 25, 2023

Q4 Profiles Persoonlijke Stijl (DISC) methodiek binnen het Vitaliteitsvraagstuk

Vitaliteit is een cruciaal aspect van het welzijn van medewerkers en organisaties. Laten we beginnen met een definitie van vitaliteit:

De mate waarin een persoon zich levendig, energiek en krachtig voelt. Zowel mentaal als fysiek. De capaciteit om actief te zijn, om te gaan met stress, uitdagingen en om te genieten van het leven. Het omvat een gevoel van welzijn, veerkracht, levenslust en algemene gezondheid.

In deze uitleg zien we dat vitaliteit een essentieel onderdeel is van ons leven. Dat het vitaal voelen een wezenlijke invloed heeft op onze productiviteit en gezondheid. Met de Q4 Profiles DISC methodiek brengen we versneld inzicht en bieden we praktische handvatten waar je als individu, team of organisatie morgen mee aan de slag kunt!

Een van deze instrumenten is het Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel. Ken je dit nog niet? Lees dan hier het blog “Wat is DISC?”

Een korte uitleg: De Q4 Profiles DISC-methodiek is gebaseerd op het werk van Dr. William Moulton Marston, die gedrag categoriseerde in vier hoofdstijlen: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus (DISC). Als oprichter en directeur van Q4 Profiles heb ik na jaren van studie, (eigen) onderzoek en praktijkervaring op basis van deze theorie het Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel ontwikkeld. Een door Q4 Profiles ontwikkelde vragenlijst, 16 unieke profielen en ontelbare interpretaties die je leert als je met het instrument werkt.

Een tweetal onderwerpen van onze DISC:

1. Persoonlijkheid en Gedrag
Verschillende studies hebben aangetoond dat persoonlijkheidskenmerken redelijk stabiel zijn over tijd. Deze kenmerken hebben invloed op hoe mensen zich gedragen in verschillende situaties. De Q4 Profiles DISC methodiek bouwt voort op deze bevindingen door gedragsvoorkeursstijlen te identificeren en te vertalen naar voorspelbare gedragspatronen. Daarbij worden deze communicatie- en gedragsvoorkeuren onder verschillende omstandigheden gemeten. Hierbij blijft de kern van het gedrag vaak nagenoeg hetzelfde. We noemen het daarom ook wel je persoonlijke aanvliegroute.

Daarmee is ons DISC profiel dus ook pertinent GEEN persoonlijkheidstest.

2. Inzicht in Behoeftes en Gewoontepatronen
Persoonlijkheidskenmerken, waarbij dus ook gedragsstijlen zijn inbegrepen, maken delen van ons gedrag voorspelbaar. We noemen onze DISC dan ook wel de voorspelbare kant van ons gedrag en hoe we handelen. Met name onder druk, stress, onveiligheid en vermoeidheid. Wat wij ongunstige omstandigheden noemen. Deze voorspelbaarheid helpt ons versneld inzicht te krijgen. Het stelt ons in staat weloverwogen keuzes te maken in teams en organisaties. Deze twee punten sluiten naadloos aan bij het onderwerp Vitaliteit. Daar gaat het immers ook over gedrag en hoe we dingen doen.

Meerwaarde van Q4 Profiles en het Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel binnen Vitaliteit.

1. Verbetering van Communicatie
Eén van de belangrijkste aspecten van de DISC methodiek die we hanteren is het verbeteren van interpersoonlijke communicatie. Effectieve communicatie is essentieel voor het verminderen van het gevoel van stress en het bevorderen van een gezonde werkomgeving. Het vergroot het onderlinge begrip en de onderlinge verdraagzaamheid. Miscommunicatie is daarmee ook een grote (indirecte) kostenpost voor organisaties! Wist je dat 30 minuten per persoon per dag al 110 uur per jaar is?! Daarmee loopt miscommunicatie al snel in de duizenden euro’s derving per persoon per jaar.

2. Stressmanagement
Door medewerkers bewust te maken van hun gedragsstijlen en die van anderen, helpt onze methodiek bij het verminderen van conflicten en stress op de werkplek. Het beheersen van stress is belangrijk binnen het vitaliteitsvraagstuk. Hierbij gaan we overigens verder dan DISC alleen! Denk ook aan Emotionele Intelligentie waar Stressmanagement wordt gemeten.

3. Teamsamenstelling
Inzicht in de verschillende behoeftes van de teamleden is essentieel. Voor managers en leidinggevenden, maar ook voor de teamleden zelf. Jezelf beter begrijpen en elkaar beter begrijpen dragen bij aan een gevoel van waardering, veiligheid en teamgevoel. Daarin speelt onze DISC methodiek een belangrijke rol. We hebben in ons Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel verschillende hoofdstukken die hier direct aan bijdragen.

Conclusie
De inzet van Q4 Profiles instrumenten is een waardevolle toevoeging voor het individu, het team en de organisatie. Het biedt de kans om de vitaliteit te vergroten, teams effectiever te laten communiceren en effectiever samen te werken. Daarmee groeit de gehele organisatie. Het is een waardevol instrument voor organisaties die streven naar een gezonde en productieve werkomgeving waarin medewerkers centraal staan en mogen groeien.

Kom het zelf ervaren tijdens een introductie, 1op1 gesprek of maak kosteloos je beknopte DISC profiel via de link. We ontmoeten je graag!

PARTNER WORDEN

Word partner en maak gebruik van de voordelen

PARTNER VINDEN

Een overzicht van onze certified partners