Maakt van zelfkennis
je eigendom

Wat is DISC?

door | jan 4, 2023

Waarom klikt het met de één veel beter dan met de ander?

Regelmatig krijg ik de vraag wat is nu precies DISC en hoe helpt mij dit om mensen beter te begrijpen? Ik wil ik je laten zien dat mensen verschillen en dat DISC een tool is om dit verschil beter te begrijpen.

Mensen verschillen van elkaar. Gelukkig maar, anders zou het veel minder kleurrijk en dynamisch zijn in ons dagelijks leven. Met sommige mensen ben je direct verbonden. Het klikt en met een half woord begrijp je elkaar. Met anderen is het juist alsof je op verschillende golflengtes communiceert. Je begrijpt de ander niet, die denkt en doet zo anders. Zelf ervaar ik dit dagelijks in de gesprekken die ik met mensen heb, herken jij dat ook? Hoe komt dit nu?

We verschillen van elkaar, al eeuwen geleden ging men opzoek naar de verschillen. 400 jaar voor Christus hield de Griek Hippocrates zich bezig met het observeren en begrijpen van menselijk gedrag. Ook Dr. Carl Gustav Jung ging op zoek en was de grondlegger van persoonlijkheidstyperingen gebaseerd op vier psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuïtie. Hij heeft deze functie gecombineerd met de tweedeling introvert en extravert.

De Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston ontwikkelde rond 1920 het DISC model. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag. Menselijk gedrag kan actief of passief zijn, afhankelijk van hoe wij onze omgeving ervaren. Vijandig of goedgezind. Hieruit kwamen de vier fundamentele temperamenten van DISC voort.

Tot zover een kijkje in de geschiedenis. We houden ons dus al eeuwenlang bezig met gedrag. Waarom? Omdat we onszelf en de ander beter willen begrijpen. DISC is een manier waarmee dit kan. Je gedrag wordt beïnvloed door alle vier de temperamenten. Slechts één temperament overheerst in je dagelijkse doen en laten, ondersteund door een tweede (secundair) temperament.

Het DISC model maakt onderscheid tussen introvert (passief), extravert (actief) gedrag en tussen taakgericht (controlerend) en mensgericht (relaterend) gedrag.
De vraag is dus: heb je een meer extraverte of introverte voorkeursstijl?

Bij meer extravert dan zeg je wat je te zeggen hebt. Neem je vaak het initiatief. Je bent direct in je benadering en richt je energie op anderen. Heb je een meer introverte voorkeur dan spreek je je liever niet uit en luister je graag. Je richt je energie op jezelf, je innerlijke wereld. Je houding is vaker bedachtzaam en je wordt graag indirect benaderd.

Vervolgens kijk je of je een meer taakgerichte- of mensgerichte voorkeur hebt. Als je meer taakgericht bent, wil je dingen doen en resultaten halen. Je handelt rationeel en bent gericht op het controleren van de omgeving. Ben je meer mensgericht dan is de relatie met de ander belangrijk, je laat je hierbij meer leiden door je emoties.

Met inzicht in deze voorkeurstemperamenten begrijp je jezelf en de ander beter. Je kunt je afstemmen op de behoefte van de ander. Je relatie en communicatie zal harmonieuzer zijn. Jouw persoonlijke DISC Stijl bepaalt in grote mate hoe je handelt en reageert in bepaalde situaties. Inzicht in hoe je zelf handelt helpt je om anderen beter te begrijpen en je persoonlijke effectiviteit aanzienlijk te vergroten.

Je hebt alle temperamenten in je, maar de vraag is welke zie je het meeste bij jezelf terug? Ik praat dan altijd over je persoonlijke communicatie volgorde. Hoe dat precies zit en hoe je de gedragsstijl van anderen kunt observeren zal ik in mijn volgende artikel uitleggen.

Ik ben wel heel benieuwd welk temperament je bij jezelf herkent. Laat je het even weten? In een reactie op dit bericht?

Warme groet,
Roy

P.S. Wil je als trainer, coach, HR- of Onderwijs professional meer weten of zelfs je DISC certificatie halen? Neem dan eens contact op of kijk op de pagina voor de Certificatie Training!

PARTNER WORDEN

Word partner en maak gebruik van de voordelen

PARTNER VINDEN

Een overzicht van onze certified partners