Maakt van zelfkennis
je eigendom

Emotionele Intelligentie

door | jan 11, 2023

Wat is Emotionele Intelligentie (EQ)?

In 2020 zijn Theo Brack, Erwin Kruk en ik in Antwerpen naar een lezing van Prof. Yuval Harari geweest. In de tussentijd is er enorm veel gebeurd. En meer dan ooit wordt duidelijk welke kracht er in Emotionele Intelligentie schuilgaat. Welke kracht er zit in het actief werken aan je EQ. Harari was er nog duidelijker in: het is een onderscheidend vermogen in de snel veranderende wereld waar we in leven.

We krijgen straks een Tesla model Altruïst en een Tesla model Egoïst.

Dit was een uitspraak van Prof. Yuval Harari tijdens deze lezing. Het was onderdeel van een uitgebreid antwoord. De vraag ging over mensen versus Artificial Intelligence (AI) en robotisering. De dilemma’s die we met AI hebben: algoritme versus emotie en gevoel. Dus programmeren we een auto straks op basis van altruïstische– of egoïstische motieven?
Oftewel: redt de auto straks de voetganger of de bestuurder?

In breder / maatschappelijk perspectief hebben we hier de afgelopen jaren al wat voorbeelden kunnen zien.

  • Hoe gaan we om met regels?
  • Hoe kijken we naar de wereld op basis van informatie die ons wordt voorgeschoteld?
  • Hoe beïnvloedt dit onze gemoedstoestand?
  • Hoe beïnvloedt dit onze kijk op de toekomst?
  • Hoe beïnvloed het onze keuzes die we maken?

In situaties waar emoties een (belangrijke) rol spelen is de kans groot dat we er meer naar neigen te handelen vanuit onze kernbehoeftes. Dit betekent vaak minder ruimte voor bewuste of weloverwogen keuzes. Deze kernbehoeftes brengen we in kaart met de welbekende Q4 Profiles Persoonlijke Stijl (DISC) profielen. Tip: hier kun je meer over deze methodiek lezen!

Het is niet in alle situaties even handig dat we vanuit onze DISC voorkeuren reageren. Het kan ervoor zorgen dat je op dat moment onbewust geen rekening houdt met de ander. Het kan ervoor zorgen dat je niet meer in staat bent de situatie van een afstand te bekijken. Je herkent op dat moment niet meer dat we gekleurd zijn en onze emoties ons op dat moment leiden.

Hier ligt voor een groot deel de kracht van Emotionele Intelligentie. Het stelt je in staat om in situaties waar emoties een rol spelen juist wél in controle te blijven, de situatie te overzien en constructief te reageren en/of te handelen. Een voorwaarde hiervoor is dat je jezelf goed kent.

  • Wat zijn je triggers?
  • Wat zijn de welbekende gevoelige snaren?
    Kritiek? Onrecht? Bedachtzaam tempo? (Sociale) Afwijzing?

Hoe we ermee omgaan wanneer het zich voordoet maakt het verschil. Oftewel: de combinatie tussen onze Persoonlijke Stijl (DISC) voorkeuren en onze Sociale- en Emotionele vaardigheden (EQ). Hiermee beschik je in mijn ogen over één van de grootste onderscheidende factoren van ons als mens ten opzichte van AI en robotisering.

Daarom ben ik groot voorstander om zo vroeg mogelijk met de ontwikkeling van Emotionele Intelligentie te beginnen. En ik ben blij dat het (internationaal) steeds meer aandacht krijgt. Dit onderwerp heeft al sinds 2003 mijn interesse, maar heeft mij pas de laatste 8 jaar écht gegrepen. Dagelijks merk ik de meerwaarde van Emotionele Intelligentie in de gesprekken die ik voer, de interactie die ik zie tussen mensen en de resultaten na een coachtraject.

Overigens meten we de Emotionele Intelligentie met het MHS EQ-i 2.0 profiel. Er zijn verschillende instrumenten, maar dit is voor mij degene die mij het meeste heeft geraakt. En de praktijk laat mij zien dat het een goede keuze is geweest. Het is daarin nu tijd voor de volgende stap: deze kennis en vaardigheden verder te verspreiden en met jou te delen.

Dit doe ik via persoonlijke gesprekken, certificatie trainingen en kosteloze lezingen. En inmiddels met vele Persoonlijke Stijl (DISC) en EQ-i 2.0 / EQ360 Gecertificeerde Partners in Nederland en deze groep groeit gestaag.

Ik nodig je écht van harte uit aan te haken en kosteloos deze kennis te komen halen.

Ik verwelkom je graag! Meld je vooral aan via de agenda.

Warme groet,
Roy

P.S. Wil je als trainer, coach, HR- of Onderwijs professional meer weten of zelfs je internationale EQ-2.0 / EQ360 certificatie halen? Neem dan eens contact op of kijk op de pagina voor de Certificatie Training!

PARTNER WORDEN

Word partner en maak gebruik van de voordelen

PARTNER VINDEN

Een overzicht van onze certified partners