Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Pedia

Dit is onze eigen Wikipedia. Een databank met informatie, downloads, publicaties en een verklarende woordenlijst.

DISC

DISC geeft je inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. Wat is jouw natuurlijke stijl van communiceren? Wat zijn jouw onbewuste drijfveren? Uitgangspunt is het DISC model met vier fundamentele temperamenten. Het beschrijft jouw natuurlijke gedragsstijl en geeft handvatten om prettiger te werken, te leven, en om te gaan met anderen.

Basisbehoefte

Bij jouw kernpatroon horen een aantal basisbehoeftes. Waar heb je behoefte aan en waar krijg je energie van? Als je onvoldoende tegemoetkomt aan deze basisbehoeften kost dat energie of levert dat stress op.

Bewust gedrag

Gedrag dat je bewust kiest. In gunstige omstandigheden voelen we ons op ons gemak en interpreteren we onze omgeving. We zijn ons bewust van het gedrag dat van ons verwacht wordt. Wat we laten zien is gewenst gedrag.

Complementaire stijlen

Aanvullend of tegengesteld gedrag. Het C temperament is complementair (indirect en taakgericht) aan het I temperament (direct en mensgericht). Het D temperament (direct en taakgericht) is complementair aan het S temperament (indirect en mensgericht).

Consciëntieus temperament

: Indirect en taakgericht temperament. Zegt iets over hoe je omgaat met regels en beperkingen. Woorden die passen bij het C temperament zijn analyserend, precies, geduldig, gericht op feiten, details, onderzoekend, denker, observator, gesloten en houdt van privacy.

Direct gedrag

Extravert gedrag. De energie is naar buiten gericht, zoekt actief mensen op, expressieve lichaamstaal, neemt risico’s, houdt van verandering en heeft weinig informatie nodig om een globaal beeld te kunnen vormen.

DISC model

Het Q4 Persoonlijke Stijl profiel is gebaseerd op het DISC model. Het gedrag van mensen meten we op basis van twee dimensies; indirect versus direct en taakgericht versus mensgericht. Als we deze in een grafiek plaatsen ontstaan de vier fundamentele temperamenten: Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.

Dominant temperament

Direct en taakgericht temperament. Zegt iets over hoe je omgaat met problemen en uitdagingen. Woorden die passen bij het D temperament zijn direct, overtuigend, avontuurlijk, gedreven, resultaat- en prestatiegericht, snel en neemt de leiding.

Eigen perceptie

De manier waarop je ergens naar kijkt, gekleurd door eigen overtuiging, ervaring en waarneming.

Extravert

Direct gedrag. De energie is naar buiten gericht, zoekt actief mensen op, expressieve lichaamstaal, neemt risico’s, houdt van verandering en heeft weinig informatie nodig om een globaal beeld te kunnen vormen.

Gewenst gedrag

Gedrag dat je bewust kiest. In gunstige omstandigheden voelen we ons op ons gemak en interpreteren we onze omgeving. We zijn ons bewust van het gedrag dat van ons wordt verwacht.

Gewenst patroon

Gewenst gedrag, gedrag dat je bewust kiest. Lees meer in het Q4 Persoonlijke Stijlprofiel grafiek I, het lijndiagram.

Gunstige omstandigheden

Veilige omstandigheden waarbij je je op je gemak voelt. Je interpreteert de situatie en kiest bewust gedrag dat van je verwacht wordt.

Indirect gedrag

Introvert gedrag. Energie is naar binnen gericht, vindt het prettig om alleen te zijn, lichaamstaal is rustig en beheerst, behoedzaam, staat niet graag op de voorgrond, heeft veel informatie nodig om een concreet beeld te kunnen vormen.

Indirect / introvert gedrag

Introvert gedrag. Energie is naar binnen gericht, vindt het prettig om alleen te zijn, lichaamstaal is rustig en beheerst, behoedzaam, staat niet graag op de voorgrond, heeft veel informatie nodig om een concreet beeld te kunnen vormen.

Invloed temperament

Direct en mensgericht temperament. Zegt iets over hoe je omgaat met andere mensen en hoe je anderen beïnvloedt. Woorden die passen bij het I temperament zijn inspirerend, hartelijk, gezellig, enthousiast, gericht op contact, sociaal, charmant, prater, impulsief en verbaal sterk.

Kwaliteit

Een sterke eigenschap, komt van binnenuit en hoef je niet over na te denken, is vanzelfsprekend voor je.

Kernpatroon

Natuurlijk gedrag. Dit gedrag laat je vooral zien als je onder druk komt te staan. In een stressvolle situatie wordt ons handelen gedreven door ons onderbewuste. Lees meer in het Q4 Persoonlijke Stijlprofiel grafiek II, het staafdiagram.

Limbische brein

Zoogdierenbrein, het sociale brein. Het onderbewuste deel van de hersenen. Er komt een prikkel binnen en je bepaalt (onbewust) hoe je gaat reageren, vanuit een gewoonte. Gewoontes zijn aangeleerd, instinctief en worden door herhaling ingeslepen.

Mensgericht

Mensgerichte mensen zijn emotioneel, informeel en betrokken. Zij nemen besluiten op basis van gevoelens en emoties, laten de situatie bij onenigheid eerst even rusten en ervaren de omgeving als goedgezind.

Natuurlijk gedrag

Onbewust gedrag. Dit gedrag, je kernpatroon, laat je voornamelijk zien als je onder druk komt te staan. In een stressvolle situatie wordt ons handelen gedreven door ons onderbewuste. Daar kiezen we niet voor, we zijn ons daar ook niet van bewust.

Neocortex

Hogere, bewuste brein. Wordt beschouwd als de controleur van onze hogere vermogens zoals logica, nadenken en ons gevoel voor het spirituele. Het bewust kiezen van gedrag gebeurt in de neocortex.

Non verbaal gedrag

Gebaren, lichaamstaal, houding, gezichtsuitdrukking.

Ongunstige omstandigheden

Onveilige situatie of omstandigheden waarbij je gestrest bent of onder druk staat.

Persoonlijke groeimogelijkheden

Waar kun je in de communicatie met andere mensen en bij het uitvoeren van jouw taken in groeien?

Persoonlijke Interesses

Persoonlijke Interesses gaan over de vraag wat je persoonlijk aantrekt. Wat geeft je energie? Zo kan iemand die eigenlijk niet houdt van routinematig werk dat vanuit een specifieke interesse tóch langer volhouden.

Persoonlijke Waarden

Persoonlijke Waarden gaan over je perspectief, je referentiekader. Dit zijn de filters die iedereen vanaf zijn zesde levensjaar opbouwt. Wat voelt goed en wat fout. Waarom doe je de dingen zoals je doet?

Q4 Profiles Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel

Dit profiel beschrijft jouw Persoonlijke Stijl. Een persoonlijke gedragsanalyse om onszelf en anderen beter te begrijpen, zodat we effectiever kunnen omgaan met mensen en situaties

Referentiekader

Overtuiging, gekleurd door ervaring, opleiding, omgeving, opvoeding en achtergrond.

Reptielenbrein

Oerbrein of hersenstam. Het meest primitieve deel van het hersengebied, het onbewuste deel van het brein. Verantwoordelijk voor de vecht/ vluchtreactie en de vele fundamentele biologische functies als voortplanting, ademhaling en hartslag. Hier hebben we geen invloed op.

Ruis

Vervorming van een boodschap. Wanneer er ruis in de communicatie zit wordt de boodschap door de ontvanger anders begrepen dan door de zender bedoeld is, met miscommunicatie tot gevolg.

Stabiel temperament

Indirect en mensgericht temperament. Zegt iets over je tempo en hoe je omgaat met veranderingen. Woorden die passen bij het S temperament zijn betrokken, vriendelijk, oprecht, luisteraar, attent, team- speler, gesloten, werkt routinematig en houdt van harmonie.

Sterkten

Een sterke eigenschap of kwaliteit, komt van binnenuit en hoef je niet over na te denken, is vanzelfsprekend.

Taakgericht

Taakgerichte mensen zijn rationeel, formeel, analytisch. Zij nemen besluiten op basis van feiten en argumenten, gaan bij onenigheid de strijd aan en ervaren de omgeving als stressvol en vijandig.

Temperament

Gedragsstijl of eigenschap. Het DISC model bestaat uit de vier basistemperamenten Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.

Valkuil

Doorgeschoten kwaliteit. Te veel inzet van een goede eigenschap die daardoor wordt vervormd.

Verbaal gedrag

De woorden die je uitspreekt.

Voorkeurs temperament

Het gedrag of temperament dat we het meest laten zien, ons primaire temperament.

Werkomgeving

De omgeving en omstandigheden waarin je nu werkt en de werkzaamheden die je hebt. Jouw persoonlijke Stijl kan worden gerelateerd aan jouw werkomgeving en werksituaties.

Zelfbeeld

Hoe zie je jezelf, hoe ervaar je jouw eigen gedrag? Komt jouw persoonlijke stijl overeen met jouw zelfbeeld, dan ben je je bewust van jouw gedrag en jouw onbewuste basisbehoeftes. Is het verschil groot dan ben je je minder bewust van jouw basisbehoeftes, wat kan leiden tot energieverlies en stress.

Zelfinzicht

Je hebt zelfinzicht als je weet hoe jij het liefst werkt, en onder welke omstandigheden je je het prettigst voelt. Dit is belangrijke kennis die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om te beoordelen of je in een bepaalde werkomgeving of organisatiecultuur past.

Zelfkennis

Zelfkennis gaat over de mate waarin we ons bewust zijn van onze gedrags-voorkeuren en in hoeverre we onze eigen grenzen kennen. Zelfkennis maakt het makkelijker om van eigen fouten te leren, maar bijvoorbeeld ook om samen te werken met anderen.