Maakt van zelfkennis
je eigendom

Persoonlijke Interesses Profiel

Dit Profiel geeft inzicht in de interesses van een persoon. Welke passie heeft iemand en waar loopt hij warm voor? Interesses geven richting aan ons leven. Ze zijn belangrijke vormgevers voor onze carrière en persoonlijke levensstijl en een voorwaarde voor duurzame motivatie.

Het Persoonlijke Interesses Profiel beantwoordt bijvoorbeeld
• Wat is de continuïteit in deze werkomgeving op de lange termijn?
• Beïnvloeden werkinteresses je werkplezier positief of negatief?
• Hoe sluit je persoonlijke motivatie aan op je loopbaanontwikkeling?
• Wat zijn je mogelijke energielekken?

Als je dit Profiel combineert met de Profielen Persoonlijke Stijl en Persoonlijke Waarden krijg je een completer beeld.