Maakt van zelfkennis
je eigendom

mijnzelfbeeld.nl

Angela de Witte

Angela de Witte

T  06 51728447
Location: Alphen a/d Rijn
Website: Link

Mijnzelfbeeld

praktijk. ‘Geef jezelf de ruimte.’

Coach & Trainer:
Mijnzelfbeeld. Onderwijsprofessional. Q4 Disc en Roos van Leary & IPP. Coaching en Supervisie. Communicatie & Gedrag & Interactie.

Mijn naam is Angela de Witte en ik werk als Coach & Trainer in mijn Mijnzelfbeeld Praktijk. Het mooiste in mijn werk is om het beste in de ander naar boven te halen. Zowel vanuit je persoonlijke levensverhaal als van uit je professionele kant via werkervaringen. Leren denken in mogelijkheden en op die wijze een positief zelfbeeld versterken, en wat dat betekent: Mijnzelfbeeld. Met jarenlange ervaring vanuit het onderwijs aan kinderen en Onderwijsprofessionals en later als Bovenschoolse Coach en met mijn eigen coaching praktijk Mijnzelfbeeld heb ik jong en oud begeleid met vragen over:
Zelfbeelden, eigenwaarde, zelfvertrouwen, positief zelfbeeld, talenten&kwaliteiten, loopbaanontwikkeling, zingeving, sociale en emotionele ontwikkeling, kind en jongeren coaching en opvoeding. Ik kan je richting bieden en je klankbord zijn bij je ( lastige) vragen waar je over puzzelt als je naar huis gaat.

Kernwoorden:
Ontwikkelen & Reflecteren & Veerkracht & Mogelijkheden.
Ik gebruik in mijn werk diverse werkvormen zoals: Q4 Disc Profielanalyse: Communicatie en Gedrag en het Waardenprofiel. Tevens voor kinderen het Observatie formulier Disc4Kids. En natuurlijk de Disc Landkaart als grondkleed. Zo komen we tot soms onverwachte inzichten.
Daarnaast gebruik ik de Roos van Leary Interactiestijlen en de Roos IPP InterPersoonlijkProfiel Interactie. Hoe kan ik een gesprek beïnvloeden? Welke vaardigheden kan ik leren? Via een grondkleed doorlopen we de 8 Interactiestijlen. Tevens voor kinderen Leary4Kids: Interactie grondkleed.
Door middel van de methodiek van Supervisie leer ik je reflecteren op: Wat wil ik, Wat doe ik en Wat laat ik? Samen onderzoeken we je leervraag met deze mooie interventies die inzicht geven en taal aan je gedachten en gevoelens waardoor inzichten ontstaan en je keuzes kunt maken hoe verder te gaan om je volgende stap te zetten. Ik loop alleen maar een stukje met je mee.
Welke eerste stap ga jij zetten? Neem gerust vrijblijvend contact op Geef jezelf de Ruimte.

Mijnzelfbeeld Coaching & Training verzorgt individuele coaching trajecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, levensloop en loopbaanbegeleiding. Daarbij hoort ook kind-coaching op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling en Zelfbeelden. Mijnzelfbeeld biedt ook trainingen en presentaties aan.
De werkwijze van Mijnzelfbeeld gaat uit van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Kernwoorden zijn: Ontwikkeling- Reflecteren- Mogelijkheden. Samen kijken we wat wel werkt, op weg naar een ontwikkelingsgericht toekomstbeeld wat bij je past. Voor kind en volwassenen. Dit onderzoeken we op basis van reflectie door middel van interactie. Daarnaast maakt Mijnzelfbeeld gebruik van DISC Profiles Profielanalyses en Waardenprofiel en het Kind DISC- Observatie formulier en de Roos van Leary als interactie model. Deze instrumenten zijn beiden in te zetten als tools voor volwassenen en kinderen als motivatie voor zelfkennis, zelfbeeld en ontwikkeling. Als coach/ trainer en supervisor met ervaring als leerkracht en Bovenschoolse Coach in het primaire onderwijs in coaching van professionals, kind- coaching en ouders wil ik graag ruimte geven aan Mijnzelfbeeld. Daarbij gebruik makend van je kwaliteiten en talenten als mens. Als supervisor gebruik ik de methodiek van leren op basis van reflectie door middel van interactie. Belangrijk daarbij is om je vraag om te zetten tot een leerdoel. Als coach heb ik in dat proces een ondersteunende taak en loop ik gewoon een stukje met je mee totdat je zelf weer verder gaat.

Welke eerste stap ga je zetten?
Tel: 06-51728447