Maakt van zelfkennis
je eigendom

“Persoonlijke ontwikkeling betekent een leven lang leren’”

“10 misvattingen over DISC”

 

Vragenlijsten en instrumenten die iets zeggen over menselijk gedrag bestaan al tientallen jaren. De populariteit van deze instrumenten (gebaseerd op vragenlijsten) neemt de laatste jaren sterk toe.

We merken dat in deze groeiende populariteit steeds vaker de werkelijke bedoeling van het instrument naar de achtergrond verdwijnt, het wordt ingezet voor dingen waar het niet voor is bedoeld of dat er conclusies worden getrokken die niet terecht zijn.

Daarom dat we graag (onze) kennis delen en misvattingen die er heersen bespreekbaar willen maken. Dit doen we op basis van:

  • Meer dan 20 jaar (eigen) onderzoek en ervaring
  • De oorspronkelijke theorieën (Marston bijvoorbeeld)
  • De input en feedback van deelnemers