Maakt van zelfkennis
je eigendom

EQ-i 2.0 en EQ360 Certificatietraining                                              

In de maatschappij gaat het steeds meer om de mens achter de functie. Deze intense Q4 Profiles training maken wij uniek door het combineren van jouw DISC kennis met een vragenlijst. Daarmee ga je nog verder de diepte in. De eerste lijst vul je zelf in (EQ-i), de tweede lijst wordt door anderen óver jou ingevuld (EQ360). Denk aan je manager, collega, ondergeschikte, familie of vrienden. Met deze vragenlijst meten we vijftien verschillende schalen. Inzicht in EQ is waardevol omdat je het kunt ontwikkelen door training. Je leert hoe je de informatie in een overzicht verwerkt, daarna interpreteert en hoe je ermee aan de slag kan. De training duurt drie dagen.

Kosteloos Kennismaken

Maak je beknopte profiel!

 

Q4 Profiles DISC Profiel