Maakt van zelfkennis
je eigendom

Handleiding Kaartenset

Op deze pagina vind je de handleiding van de kaartenset “HERKENBAAR? Stijl met Woorden”. De werkvormen zijn waardevol om te gebruiken bij trainingen, maar ook bij coaching sessies. Uiteraard kun je zelf variaties toepassen en nieuwe werkvormen bedenken.

We nodigen je van harte uit om deze met ons te delen!

Q4 Profiles is specialist in de ontwikkeling van instrumenten en materialen die de bewuste communicatie- en gedragsvoorkeuren in kaart brengen.
Hier is de Persoonlijke Stijl (DISC) een belangrijk onderdeel in.
Deze set kaarten biedt verschillende mogelijkheden om praktisch aan de slag te gaan met de verschillende DISC temperamenten. Het is geen vervanging van het Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel.
Zowel met teams als met een individu. Denk aan bijvoorbeeld trainingen en coaching.
Wij wensen u veel plezier met het inzetten van deze kaarten!

Inhoud
40 kaarten, verdeeld over 4 temperamenten / kleuren.
Elk woord past bij een temperament en komt overeen met de kleur op de kaart.
Elk temperament heeft 10 kaarten.

Introductie
Binnen DISC onderscheiden we vier temperamenten:

 • D-Temperament (Dominant, Rood)
 • I-Temperament (Interactief, Geel)
 • S- Temperament (Stabiel, Groen)
 • C-Temperament (Consciëntieus, Blauw)

Waarbij we een onderscheid maken tussen:

 • Indirect en Direct gedrag
 • Taakgericht- en Mensgericht gedrag

Dat geeft de volgende combinaties:

 • Dominant: Direct/Taakgericht
 • Interactief: Direct/Mensgericht
 • Stabiel: Indirect/Mensgericht
 • Consciëntieus: Indirect/Taakgericht

Voor meer informatie kijk op www.q4profiles.nl of neem contact op met één van onze partners!

Afhankelijk van de groep is 1 set per 2 deelnemers optimaal. Voor andere werkvormen worden meerdere sets aangeraden.

Basiskennis over DISC is niet noodzakelijk voor de deelnemers, maar wel aan te raden. Bijvoorbeeld door een korte introductie van de verschillende temperamenten.

We zullen nu verschillende werkvormen toelichten, waarbij deze kaarten worden gebruikt.

Werkvorm 1: “Welke past bij jou?”

Dit is een werkvorm voor een individu of tweetallen:

 • Stap 1: de deelnemer kiest 10 kaarten die het meest herkenbaar zijn
 • Stap 2: de deelnemer kiest 10 kaarten die het minst herkenbaar zijn
 • Stap 3: kijk welk temperament het meeste en welke het minste gekozen is
 • Stap 4: bespreek de uitkomsten

Mogelijke vragen kunnen zijn:

 • Kun je mij meer vertellen over hoe dit eruit ziet bij je?
 • Waarom heb je voor deze kaarten gekozen?
 • Herkent de ander je hier ook in? (Wanneer er in tweetallen/groepjes wordt gewerkt).
 • Is dit ook wat je zou willen zien?

Zorg ervoor dat iemand minimaal 5 kaarten kiest voor meest / minst.

Variant 1: Een omgekeerde variant kan ook. Hierbij wordt de vraag gesteld “Waarom heb je niet voor deze kaarten gekozen?”

Benadruk altijd dat het bij deze DISC niet om goed of fout gaat. Het gaat immers over de persoonlijke voorkeuren.

Variant 2: wanneer er in tweetallen wordt gewerkt kunnen de kaarten ook aan elkaar worden gegeven in plaats van dat iemand de kaarten voor zichzelf kiest.

Werkvorm 2: “Welk temperament herken je?”

Dit is een werkvorm voor (grotere) groepen om de kennis over DISC te vergroten en te oefenen.

 • Stap 1: Schud de kaarten door elkaar en maak een stapel
 • Stap 2: neem een kaart van de stapel en lees het woord voor
 • Stap 3: vraag de groep welk temperament bij dit woord hoort

Doel is om mensen bekend te laten worden met de verschillende temperamenten. Ze ontwikkelen hierbij een beeld / gevoel bij het specifieke temperament.

Variant 1: Stel bij het woord ook de vraag wie zich hierin herkent en wie zich hier niet in herkent.

Variant 2: Een interactieve werkvorm kan zijn door op de vloer de 4 temperamenten te tekenen en mensen te vragen in het bijbehorende vak te gaan staan.

Variant 3: Loop naar iemand toe en laat deze persoon het woord op de kaart omschrijven / uitbeelden, zodat de rest van de groep kan raden.

Voor alle werkvormen en varianten geldt dat mensen zich veilig moeten voelen om hun gedachten en gevoel te delen.

Wanneer niemand zich herkent in een woord dan is dit prima. Leg de kaart open op tafel. Het gaat er niet om dat alle kaarten worden verdeeld.

©Q4 Profiles, versie 1.0 juli 2021
Niets uit deze uitgave en/of de kaarten mag worden overgenomen en/of gedupliceerd in welke (digitale) vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Q4 Profiles.