Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Clue 768 | Intuïtie


Vanuit het latijn ontleend; ‘innerlijk weten’. Een wat lastig te bevatten begrip misschien maar laten we eens kijken hoe zich dit bij de verschillende stijlen kan manifesteren.

D-stijl

Deze stijl kan heel plots iets beslissen. Doet gewoon, niet bang voor de gevolgen en ziet het dan wel weer. Ondoordacht, overhaast? Misschien, maar kan ook als heel intuïtief overkomen.

I-stijl

De I-stijl is heel erg gevoelig voor de ambiance, de stemming. Bij een persoon maar ook van een groep of omgeving. ‘Voelt’ het dan niet goed dan kan het snel klaar zijn. Weg hier.

S-stijl

De stijl die – misschien onbewust – al veel scenario’s in zijn/haar hoofd heeft afgespeeld. Wat te doen als, hoe te reageren op. Kan dan heel adequaat handelen als er zo een situatie zich voordoet.

C-stijl

Deze stijl is gefocust op details en ziet dus snel dingen welken anderen nog kunnen ontgaan. Dit kunnen ook complexe situaties zijn. Snel overzien en dan naar handelen, op reageren.