Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Clue 755 | Betrokkenheid


In privérelaties of op de werkvloer. Hoe tonen de verschillende stijlen betrokkenheid?

D-stijl

Deze stijl geniet ervan als het goed gaat met hen die dichtbij staan. Zal alles doen wat hen ten goede komt. Geen 9-5 type en is bereid harder te lopen dan wordt gevraagd. Gecommitteerd aan de zaak.

I-stijl

Heeft snel een emotionele verbondenheid met anderen en heeft een innerlijke wens dat het met de ander goed gaat. Dit geldt ook voor de organisatie, verbondenheid en trots zijn op het bedrijf.

S-stijl

De stijl die snel meeleeft in het wel en wee van anderen. Daarom ook snel bereid de ander te helpen of van dienst te zijn. Ook binnen het bedrijf waar je werkt en toont ook een hoge mate van loyaliteit.

C-stijl

Denkt – zowel in privé relaties als zakelijk – graag mee. Komt met voorstellen en initiatieven ter verbetering. Draagt op een constructieve wijze bij. Kritisch op (eigen) resultaten en de kwaliteit.