Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Clue 744 | Zinnen


De persoonlijke (DISC) Stijl vertelt ons iets over hoe je van nature iets doet (en in welke volgorde). Dus ook hoe je praat en schrijft. Herken de verschillende stijlen.

D-stijl

Korte zinnen tot zelfs het staccato aan af. Ten eerste tijdsbesparing en ten tweede duidelijkheid. Daarbij kan (de perceptie van) beleefdheid, etiquette en goede manieren op een tweede plaats komen.

I-stijl

Veel woorden. Zie het zo; deze stijl denkt al pratend na. Begint dus direct te praten (of schrijven) en komt dan al gaandeweg tot een conclusie. Dit zijn vooral dan veel woorden en zinnen die langskomen.

S-stijl

De boodschap goed en juist verpakken. Goed kan zijn, eerst vragen hoe het met je gaat. Juist als duidelijke instructie en verrassingen uitsluiten. Alles bij elkaar, vooral bij geschreven teksten, lang dus.

C-stijl

Eerst nadenken, dan pas wat zeggen of schrijven. Dit is meestal efficiënt/effectief. Je meldt alleen wat je moet melden. Meer kennis of onderbouwing nodig? “Dan kan je dat ‘hier en hier’ vinden”.