Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Clue 726 | Internationale dag van het geluk


Vandaag wordt bekend gemaakt welk land het gelukkigst is (het World Happiness Report). Hoe kijken we vanuit de DISC Stijlen eigenlijk naar ‘geluk’?

D-stijl

Zal geluk ervaren wanneer deze stijl zelf in controle is. De vrijheid heeft om eigen keuzes te maken en om te zich te kunnen uitten zoals hij/zij dat wil. Vooral hier niet in beperkt te worden, hoe dan ook.

I-stijl

Word gelukkig van… gewoonweg gelukkige mensen. Een omgeving of als je het over een land hebt, een samenleving waar mensen aardig voor elkaar zijn. Waar je dan ook helemaal jezelf kunt zijn.

S-stijl

Geluk is bij deze stijl verbonden aan zekerheid en veiligheid. Dus zaken zoals een goede gezondheidszorg, een sociaal vangnet en een veilige leefomgeving tellen daarom zwaar mee.

C-stijl

Rechtvaardigheid, eerlijkheid en openheid zijn belangrijke geluksfactoren voor deze stijl. Openheid en toegang tot alle informatie (als de waarheid, de feiten, cijfers) om dit goed te kunnen toetsen.