Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Clue 670 | Internationale dag van de moedertaal


Deze dag is ingesteld om taaldiversiteit te vieren en meertaligheid te promoten. Interessant om dit eens langs de ‘DISC-lat’ leggen.

D-stijl

Je taal, internationaal, regionaal of dialect is sterk verbonden aan je cultuur en je identiteit. Als D-stijl durf je er wellicht voor te staan maar het kan uitdagingen geven. Het streven is daarom om iedereen open te laten staan voor (taal)diversiteit en een inclusieve samenleving.

I-stijl

De I-stijl is de beïnvloedingsstijl. Verbaal én non-verbaal. Belangrijk dan dat je een taal goed beheerst en dat kan een uitdaging zijn wanneer het niet je moedertaal is. Vooral de nuances. Een taal leren is één, maar ook echt het taalgevoel én taalbegrip ontwikkelen is een uitdaging.

S-stijl

Wereldwijd groeien er meer kinderen meertalig dan eentalig op. Dit is een verrijking maar niet bij ieder kind verloopt dit vanzelf of voldoende. Daarom is het van belang hier goed aandacht aan te geven. Vanuit het gezin maar ook is goed onderwijsbeleid belangrijk.

C-stijl

UNESCO verwacht dat rond 2100 de helft van de huidige 6000 talen uitgestorven zullen zijn. Waarschijnlijk gaat daarbij ook heel veel kennis verloren. Dit is tevens een reden om de moedertaal te promoten en dat iedereen met trots zijn/haar moedertaal mag en zal blijven spreken.