Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Clue 668 Relativeren


Goed relativeren is een kwaliteit. Dit is te leren maar het heeft valkuilen. Vooral, het raakt je gehele DISC-spectrum. Ook die stijlen voor welke je van nature minder energie hebt. Hoe kan je goed relativeren?

D-stijl

De D stijl in ons heeft de natuurlijke neiging om controle te willen krijgen en te behouden. Maar niet alles is maakbaar. Deze stijl kan ook teveel van zichzelf vragen. Laat los. Wat kan er gebeuren? En dan zien we het dan wel weer. Een beslissing welke deze stijl kan nemen.

I-stijl

De valkuil van deze stijl is om iets mooier of rooskleuriger te zien en voor te stellen. Mocht het niet goed uitpakken dan klagen en mopperen. Maar dit is te doorbreken met je humor, dè manier om te relativeren. De betrekkelijkheid van alles onder ogen te zien.

S-stijl

Veel beren op de S-weg. Problemen welke je liever wilt vermijden. Van de ergste situatie uitgaan terwijl je toch weet dat het later altijd weer meevalt. Bouw op deze ervaring! Gebruik je natuurlijke nuchterheid en vooral de kunst van het kunnen verplaatsen in een ander.

C-stijl

De stijl welke alles perfect wil doen, en o-wee geen kritiek. Daardoor heel veeleisend voor zichzelf en van alles en iedereen. Ook snel te zwart-wit denken. Dat is jammer want juist deze stijl heeft de gave om er anders naar te kijken, er achteraf op terug te kijken en het te relativeren.