Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Clue 666 | DISC en onderwijs


Op deze internationale dag van het onderwijs is het interessant om eens te kijken naar DISC en het onderwijs. Hoe wordt daarmee om gegaan?

D-stijl

We zien dat steeds meer onderwijsinstellingen besluiten om DISC in te passen in de opleidingen. Men staat er tegenwoordig echt voor open. Een mooie ontwikkeling, voor jezelf in welke vorm dan ook of voor je kinderen. Kansen en delen van kennis.

I-stijl

Op het gebied van communicatie biedt DISC inzichten en handvatten natuurlijk. Maar het helpt je ook bij keuzes. DISC kan persoonlijk inzicht geven bij jouw Waarom? en Wat? vraag. Of de Hoe? (dan) en met of voor Wie? Onmisbaar bij het maken van keuzes.

S-stijl

Ook heeft het al een directe toegevoegde waarde bij de opleiding of studie zelf. Denk aan contact met je studiebegeleider of de werkgroepen waar echt goed samengewerkt moet worden, met alle stijlen, om een goede (persoonlijke) beoordeling te behalen.

C-stijl

Natuurlijk is het van belang dat je wat je studeert goed beheerst. Maar er komt ook steeds meer inzicht dat ‘soft skills’ heel belangrijk zijn voor het slagen. Niet alleen tijdens de opleiding zelf, zie punt I en S, maar zeker ook voor de toekomst.