Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Clue 661 | Creativiteit


Mensen zijn geneigd om de eigenschap creativiteit aan een specifieke DISC-stijl te koppelen. Maar niets is minder waar, creativiteit omvat alle stijlen. Maar dan volgt de vraag, hoe zit dat dan per stijl?

D-stijl

Creativiteit heeft een bepaalde vorm van durf nodig. Zeker wanneer je buiten de gebaande paden gaat. Vergeet ook niet de inzet die er nodig is. Een briljante idee, oplossing of methode valt veelal niet zomaar uit de lucht, er gaat vaak veel werk aan vooraf.

I-stijl

Je hebt inspiratie nodig. Dat hoeft niet altijd uit jezelf te komen. Een I-stijl collega kan bijvoorbeeld tijdens een brainstormsessie zeer vrij associëren wat anderen dan op onverwachte gedachten kan brengen. Komt ook met veel nieuwe ideeën en initiateven.

S-stijl

Inlevingsvermogen is ook een belangrijke eigenschap. Het kunnen verplaatsen in problemen of situaties van anderen kan zeer interessante oplossingen brengen. Plus het kunnen doorzetten totdat je de oplossing hebt gevonden, erg belangrijk in een creatief proces.

C-stijl

En hoe doet de C-stijl dat dan? Door het analytische vermogen, de eigenschap om zaken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Des te meer kennis, des te creatiever om met originele ideeën, oplossingen, methoden en verbeteringen te komen.