Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Clue 644 | Anticiperen


Vooruitlopen op en herkennen van situaties (zakelijk) en verhoudingen (relationeel). Waar liggen de natuurlijke krachten bij de verschillende stijlen?

D-stijl

Deze stijl begint, doet, neemt risico, ziet geen toekomstig beletsel. Gaat het goed; ‘wow anticiperend!’ Het kan natuurlijk ook (flink) misgaan. Maar heeft dan het vermogen heel snel te ‘anticiperen’ op die situatie. Oeps, au – en weer door, snel achter ons laten.

I-stijl

Dit is een directe stijl. Dus vooral van het prompt anticiperen. Bovenal bij persoonlijke verhoudingen een snel aanpassingsvermogen. Plus toekomst gericht, gevoelig voor (markt)trends en dat kan samen met de menskant van deze stijl goed commercieel inzicht geven.

S-stijl

Vooral in de relationele sfeer zeer anticiperend. Gericht op het creëren én in standhouden van goede onderlinge (werk)verhoudingen. Tact, inlevingsvermogen en goed in het lezen en herkennen van lichaamstaal. Voorkomen is beter dan genezen is het credo.

C-stijl

Deze stijl heeft veel (vak)kennis. Is gericht op het vergaren van informatie en nadenken. Vanuit het heden én verleden. Kan hiermee verwachtingspatronen vaststellen en hierop anticiperen. Niet alleen zakelijk, deze kwaliteiten kunnen ook voor personen aangewend worden.