Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Clue 630 | Start eindexamens


Vandaag starten de landelijke examens 2021. Een bijzondere examen periode natuurlijk en met specifieke uitdagingen. Interessante kennis ook voor degene die niet op staatsexamen hoeven.

D-stijl

Het wordt mogelijk een cijfer niet te laten meetellen – weg te strepen (geldt niet voor kernvakken). Hierdoor kan je alsnog slagen en ook doorstromen naar het vervolgonderwijs.

I-stijl

Het examen wordt verlengd. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten toch hun gehele examen afleggen. Ook mogelijk vakken door te schuiven zodat er meer voorbereidingstijd is.

S-stijl

Er komt extra ondersteuning en begeleiding vanuit scholen ter compensatie van de mindere voorbereiding en een online platform. Er is ook een extra herkansing, voor 2 vakken nu in plaats van 1.

C-stijl

Interessant dat de normering anders bepaald moet worden i.v.m. de afwijkende voorbereiding dit jaar. Er wordt gekeken naar de afgelopen jaren en docenten gaan een inschatting maken hoe moeilijk het examen is geweest.