Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Clue 602 Dag van de BHV

Vandaag is de landelijke dag van de Bedrijfshulpverleners om zo deze meer dan 500.000 personen even in het zonnetje zetten (in deze week van respect!).

D-stijl

Realiseer je dat wanneer er een (ontruimings)oefening is, je niet geërgerd reageert. Als “moet dat weer nu”? of “Ik heb het er te druk voor” en dan niet meedoen. Bedenk dan dat dit een noodzaak heeft en het ook in belang is van allemaal.

I-stijl

Fijn te weten dat er mensen in de buurt zijn wie het voortouw nemen bij calamiteiten. En dat is overal! Niet alleen op jouw bedrijf maar ook in het restaurant, de sportclub, het pretpark etc. Er zijn altijd BHV’ers om je heen.

S-stijl

Bedrijfshulpverleners doen het niet alleen voor zichzelf maar ook voor jou. Vergeet ook niet dat deze personen als eerste ter plaatse zijn als er zich iets ernstig of zelfs levensbedreigend voordoet. Dat betekent ook een grote verantwoordelijkheid.

C-stijl

BHV’ers taken zijn 1: Verlenen van eerste hulp, 2: Beperken of bestrijden van een beginnende brand en 3: Alarmeren, organiseren en begeleiden van een ontruiming plus de voorpostfunctie voor de professionele hulpverlener. Respect!