Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Clue 600 Verbinding (in corona tijd)

Het ziet er naar uit dat we nog even niet ‘gewoon naar kantoor kunnen’. De vraag rijst dan, hoe blijven we betrokken en verbonden met elkaar en bij het bedrijf?

D-stijl

Uiteindelijk gaat het werk natuurlijk door. De productiviteit en de resultaten moeten gewoon nog gehaald worden. Maar dat is mensenwerk en vergeet daarom de sociale aspecten niet. Bij deze stijl graag extra aandacht voor de balans werk/privé. Die schiet er snel bij in nu.

I-stijl

Communiceren is zeker nu van groot belang. Door iedereen en door alle lagen. Wees creatief, bied ook andere communicatie manieren en maak de afstanden zo klein mogelijk. Een praatje in de wandelgangen is er namelijk niet meer bij. En blijf communiceren, zeker voor de I-stijl in ons.

S-stijl

Natuurlijk is productie/output belangrijk maar geef ook veel aandacht aan het menselijk aspect. Toon begrip, luister empathisch en vergeet de erkenning en waardering niet uit te spreken nu de resultaten minder zichtbaar zijn. Tevens heel belangrijk; bied perspectief.

C-stijl

Regel ook goed de praktische zaken. Zeker nu we weten dat het lange termijn wordt. Niet alleen de faciliteiten voor het thuiswerken maar ook zaken als kantoorbezetting en de veiligheidsaspecten. Houd de regie in deze maar laat iedereen vooral ook meedenken.