Maakt van zelfkennis
je eigendom

hoog of laag conjunctuur

door | mrt 18, 2020

Onafhankelijk van hoog of laag conjunctuur is het niet WAT je zegt maar HOE je de dingen zegt.

Communiceren hoe doe je dat effectief in tijden van crisis waarbij er veel communicatie moet plaatsvinden.

Gisteren heeft onze minister president Mark Rutte het volk toegesproken, hoe heeft hij dat gedaan en wat is het effect? De grootste gemene deler is positief en noemt de toespraak uitstekend. Politiek overstijgend als een leider van het volk. Hoe bouw je een goede effectieve toespraak?

In het nieuws bereiken mij ook steeds meer berichten van werkgevers die maatregelen nemen en moeten nemen voor en over hun werknemers in deze tijden van de Corona crisis en het gesprek aangaan. Hoe breng je je boodschap helder en effectief over bij alle verschillende medewerkers?

Wanneer we met elkaar communiceren, wisselen we informatie uit. Welke informatie voor ons het meest belangrijk is en wat er minder toe doet, hangt af van de volgordelijkheid van onze natuurlijke voorkeursstijlen (DISC). Deze bepaalt hoe we informatie het beste tot ons nemen.

Als we hier rekening mee houden en aansluiten bij deze behoeften zijn we effectiever en communiceren we gemakkelijker, prettiger en met meer resultaat.

Bij een boodschap voor een grote groep is het belangrijk dat eerst de groep met de kortste aandachtspanne wordt bereikt. Dit deel van de groep spreek je aan met de Wat vraag. Wat wordt gedaan, wat betekent deze crisis voor mij in mijn werkomgeving, wat zijn de voorwaarden en consequenties van deze maatregelen. Richt je op de grote lijnen en op het einddoel. Zo houd je de aandacht.

Vervolgens belicht je in je boodschap de Waarom. Waarom nemen we deze maatregelen, waarom nu en waarom op deze manier? Deze groep wil bedenken en begrijpen. Zonder voldoende informatie lukt dat niet. Met een onderbouwing spreek je deze groep effectief aan. Zoals Rutte dat deed met het uitleggen van de 3 scenario’s, beginnend met het gekozen scenario.

Hoe de maatregelen tot uitvoer gebracht gaan worden is belangrijk voor de grootste groep van de toehoorders. Geef hierbij op een niet bedreigende manier aan hoe iets gedaan dient te worden of hoe het proces eruit ziet, schets een zo volledig mogelijk beeld. Creëer een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Maak het voorspelbaar, geef houvast. Dit is essentieel voor een effectieve communicatie met dit deel van de groep.

Als laatste belicht je de Wie vraag. Wie doen er mee en wie zijn de betrokkenen? Deze mensen zijn gericht op de relatie en het uitoefenen van invloed. Geef erkenning en waardering. Dit is nodig voor een optimale communicatie. Op wie heeft het betrekking, wie gaan hier direct iets van merken, en met wie gaan we deze crisis het hoofd bieden.

Kortom zorg dat je boodschap goed wordt opgebouwd, het maakt niet uit of je met een grote groep communiceert of 1-op-1 als je boodschap voldoet aan de volgende opbouw weet je zeker dat je iedereen zo effectief mogelijk bereikt en je boodschap goed overkomt.

Wat

Waarom

Hoe

Wie

Effectief communiceren met DISC, maak van zelfkennis je eigendom!

“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.”
― Dalai Lama XIV

 

Warme groet,
Roy

P.S. Naast de verschillende inspiratiesessies over DISC organiseren we ook verschillende Emotionele Intelligentie lezingen. Op www.q4profiles.nl staan de data en locaties vermeld. Of kijk op de pagina van de Q4 Profiles DISC Introductie Training.

PARTNER WORDEN

Word partner en maak gebruik van de voordelen

PARTNER VINDEN

Een overzicht van onze certified partners