Stakado

STAKADO biedt haar hulp aan bij het ontdekken en ontwikkelen van aanwezige talenten.
Zowel op individueel niveau, als op teamniveau.

De visie van STAKADO is dat zij gelooft dat

  • in elk individu talent aanwezig is en dat dit talent in een passende omgeving door
    aandacht en ontwikkeling kan zorgen voor geluk.
  • elk individu gelukkiger zal zijn wanneer zij zich bewust is van eigen talent(en), en de
    gelegenheid krijgt deze talenten in te zetten in haar (werk)omgeving.
  • bedrijven en organisaties, door actief in te zetten op individuele talentontwikkeling en teamontwikkeling, het verschil kunnen maken om tot onderscheidende prestaties te
    komen op organisatieniveau.

Angélique Kats