Valkuil

Doorgeschoten kwaliteit

Te veel inzet van een goede eigenschap die daardoor wordt vervormd.