Q4 Clue 527

Europese Verkiezingen

Herkenbaar?

Afgelopen donderdag nog gestemd? Het was de zoveelste in korte tijd. Gemeente, waterschap en nu dus Europa. Van het ene uiterste naar het andere. Hoe kunnen de stijlen hiermee omgaan?

Blijf wel bezig zo! Kan lastig zijn om er rekening mee te houden en als die erbij in geschoten is, dan is het jammer dan. Mits deze stijl het heel belangrijk vond, dan er tijd voor gemaakt. Óf nog beter, je had iemand gemachtigd.

Kan het ook zomaar ‘vergeten’ zijn. Maar, deze stijl is gevoelig voor anderen in zijn of haar directe omgeving. Dit kan een aanleiding zijn geweest om wel (samen) je stem uit te brengen. En kan ook je keuze bepaald hebben.

Europa is misschien een beetje (te) ver van m’n bed show… Weet dat het belangrijk is, het ook steeds belangrijker wordt. Maar dan op wie? Wie is ‘mijn’ Europese lijsttrekker eigenlijk? Misschien dat een kieswijzer je geholpen heeft.

Stemmen is het fundament onder onze democratische rechtsstaat, dus ‘het hoort’. Maar Europa betekent; grote vraagstukken met verregaande gevolgen. Had je wel voldoende kennis om een gedegen keuze te kunnen maken?