Werkomgeving

Werkomgeving Werksituatie De omgeving en omstandigheden waarin je nu werkt en de werkzaamheden die je hebt. Jouw Persoonlijke Stijl kan worden gerelateerd aan jouw werkomgeving en werksituaties.

2018-02-19T10:42:44+02:00

Valkuil

Valkuil Doorgeschoten kwaliteit Te veel inzet van een goede eigenschap die daardoor wordt vervormd.

2018-02-19T10:39:10+02:00

Temperament

Temperament Gedragsstijl of eigenschap Het DISC model bestaat uit de vier basis temperamenten Dominant, Invloed, Stabiel en Consciƫntieus.

2018-02-19T10:37:33+02:00

Taakgericht

Taakgericht Rationeel, formeel en analytisch Taakgerichte mensen nemen besluiten op basis van feiten en argumenten, gaan bij onenigheid de strijd aan en ervaren de omgeving als stressvol en vijandig.

2018-02-19T10:35:49+02:00

Stabiel temperament

Stabiel temperament Indirect en mensgericht temperament Zegt iets over je tempo en hoe je omgaat met veranderingen. Woorden die passen bij het S temperament zijn betrokken, vriendelijk, oprecht, luisteraar, attent, teamspeler, gesloten, werkt routinematig en houdt van harmonie. In de communicatievolgorde is het S temperament als eerste opzoek naar [...]

2018-02-19T10:33:56+02:00

Ruis

Ruis Vervorming van een boodschap Wanneer er ruis in de communicatie zit wordt de boodschap door de ontvanger anders begrepen dan door de zender bedoeld is, met miscommunicatie tot gevolg.

2018-02-19T10:31:00+02:00

Reptielenbrein

Reptielenbrein Oer brein of hersenstam Het meest primitieve deel van het hersengebied, het onderbewuste deel van het brein. Verantwoordelijk voor de vecht/vlucht reactie en de vele fundamentele biologische functies als voortplanting, ademhaling en hartslag. Hier hebben we geen invloed op.

2018-02-19T10:29:13+02:00

Q4 Persoonlijke Stijl profiel

Q4 Persoonlijke Stijl profiel DISC Dit profiel geeft je inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. Wat is jouw natuurlijke manier van doen? Hoe ga je onder druk om met bepaalde situaties? Wat is jouw stijl van communiceren? Wat zijn jouw onbewuste drijfveren? Uitgangspunt is [...]

2018-02-19T10:52:50+02:00

Neocortex

Neocortex Hogere, bewuste brein Wordt beschouwd als de controleur van onze hogere vermogens zoals logica, nadenken en ons gevoel voor het spirituele. Het bewust kiezen van gedrag gebeurt in de neocortex.

2018-02-19T10:24:11+02:00