Maakt van zelfkennis
je eigendom

Q4 Clue 563 Circulaire economie

 
Vandaag begint de week van circulaire economie en wist je dat Nederland zich tot doel heeft gesteld om in 2050 ‘circulair te zijn’?
 
Interessant om eens bij stil te staan. Vanuit jouw Persoonlijke Stijl (DISC) communicatie volgorde natuurlijk:
 
 
 

D-stijl  Wat?

In een circulaire economie worden grondstoffen optimaal gebruikt.
Dat wil zeggen: ze worden steeds gebruikt in een toepassing met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu.
 
 

I-stijl  Wie?

Iedereen kan (moet) zijn of haar steentje bijdragen en dat kan ook op individueel niveau. Denk aan (uit)lenen en delen. Dan hoeft niet iedereen het product zelf aan te schaffen. Dit kan natuurlijk ook leuke sociale contacten met zich meebrengen!

S-stijl  Hoe?

  1. Zuiniger omgaan met grondstoffen door anders te denken over producten en productieprocessen. Is het product het beste antwoord op de behoefte? Kunnen bij de productie minder of andere grondstoffen worden gebruikt?
  2. Anders ontwerpen, door bijvoorbeeld vóór de productie al rekening te houden met hergebruik, reparatie en recycling.
  3. Hergebruik van een product.
  4. Reparatie, onderhoud en revisie van producten.
  5. Energie terugwinnen uit materialen.
  6. Afval storten en verbranden zonder energieterugwinning wordt zoveel mogelijk voorkomen.

C-stijl  Waarom?

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

PARTNER WORDEN

Word partner en maak gebruik van de voordelen

PARTNER VINDEN

Een overzicht van onze certified partners